การันตรีด้วย รางวัลอันดับ 1 โรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับบริการ J PLASMA สูงสุดในปี 2022

การันตรีด้วย รางวัลอันดับ 1 โรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับบริการ  J Plasma สูงสุดในปี 2022

คุณ ลภัสรดา เลิศภานุโรจ (คุณดาว) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และ นพ. ภัทรเดช เจียมสว่างพร (คุณหมอพีท) อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดูดไขมัน ผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางมาสเตอร์พีซ เป็นตัวแทนเข้ารับ รางวัลอันดับ 1 โรงพยาบาลที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากถึงที่สุดในปี 2022 โดย Renuvion USA ประเทศสหรัฐอเมริกา