รพ.มาสเตอร์พีช รับรางวัล Trophy of Authentic Excellent Spendor of Thailand

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรชั้นนำของไทย เข้ารับรางวัล Trophy of Authentic Excellent Spendor of Thailand จัดขึ้นโดย ExoCoBio ผู้ผลิต ASCE Plus Exosome เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

สำหรับงานในปีนี้มาในธีม ASCE Plus The Future of Medical Aesthetic โดย นายแพทย์อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ แพทย์ชำนาญการด้านผิวพรรณความงามและการปรับโครงหน้าของ Skin Master by Masterpiece Hospitalและแพทย์หญิงณัฐรดา ประทีป แพทย์ชำนาญการด้านหัตถการปลูกผมของ 3M Hair Transplant by MasterpieceHospital รวมถึงเป็นแพทย์ชำนาญการด้านดูแลรักษาผิวพรรณ ที่ศูนย์ Skin Master by Masterpiece Hospital และเป็นแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพ (แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย) ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร Sukho Center by Masterpiece Hospital เป็นผู้รับมอบรางวัล Trophy of Authentic Excellent Spendor of Thailand ทั้งนี้ แพทย์หญิงสุธีรญา นาคบุรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการปลูกผมของ 3M Hair Transplant by Masterpiece Hospital เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานรับรางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติอย่างมาก เนื่องจากรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมียอดการสั่งซื้อสูงสุด ตอกย้ำให้ทุกท่านมั่นใจว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นผู้นำด้านหัตถการจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง โดยเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก  

ในงานยังได้รับการอัปเดตเทรนด์ความรู้การใช้ยาให้ปลอดภัย เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และเทคนิคการใช้ Exosome ในการรักษา ฟื้นฟูผิว เส้นผม เพื่อนำมาใช้รักษาลูกค้าของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช