มาสเตอร์ ร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ ร่วมงาน ‘สัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย Internal Audit in a Quick and Ever-changing World’ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเบิร์กเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

งานสัมมนาใหญ่ประจำปีของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นงานรวมตัวผู้คนในแวดวงการตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำของไทย มาร่วมอัปเดตความรู้ และการพัฒนาวงการตรวจสอบภายในให้พร้อมกับโลกวิวัฒน์

โดยหัวข้อปาฐกถาและหัวข้อเสวนา ตลอดวันนั้นมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ไปพร้อมเครื่องมือสำคัญ คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนในแวดวงเข้าใจ ปรับตัว พัฒนา เพื่อร่วมกันยกระดับวงการตรวจสอบภายในจากนี้ไปพร้อมกัน