บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ บริจาคอุปกรณ์สำนักงานแก่โรงเรียนกันตะบุตร

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ บริจาคอุปกรณ์สำนักงานแก่โรงเรียนกันตะบุตร

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรชั้นนำของไทยเป็นผู้แทน บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) บริจาคทรัพย์สินอุปกรณ์สำนักงาน ประเภทชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงเรียนกันตะบุตร เพื่อให้ทางโรงเรียน นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการงานของสถาบันต่อไปโดย คุณครูปัญญวรรธน์ ทิสนานุพัฒน์ ตำแหน่งครู เป็นตัวแทนรับมอบในโอกาสนี้