มาสเตอร์พีช ร่วมสนับสนุนเวที เทพบุตร – ธิดาวัดคลองเจ้า ประจำปี 2566

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของไทย ร่วมสนับสนุนเวทีประกวดเทพบุตร – ธิดาวัดคลองเจ้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่15-19 มีนาคม ที่ผ่านมา งานบุญประจำปีของวัดคลองเจ้า อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ่วงท้ายด้วยงานประกวดที่จัดเป็นธรรมเนียมต่อเนื่องมาหลายปี คือการประกวด เทพบุตร – ธิดาคลองเจ้า โดยงานนี้ รพ.มาสเตอร์พีช ร่วมสนับสนุนเวทีประกวดฯ

บมจ.มาสเตอร์สไตล์เล็งเห็นคุณค่าของการดูแลตนเองทั้งด้านความสวยความงามและบุคลิกภาพ ตลอดจนการแสดงความสามารถในแขนงต่างๆ ของบุคคล คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)จึงส่งเสริมและสนับสนุนเวทีการประกวดต่างๆ เสมอมา

โดยในงานนี้ คุณดาว ลภัสรดา ส่งตัวแทนมอบรางวัลสนับสนุนเวทีนี้ 4 รายการ ได้แก่ บัตรกำนัลเพื่อดูแลผิวพรรณ ณ สกิน เซ็นเตอร์ บาย มาสเตอร์พีช มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ผู้รับตำแหน่งชนะเลิศเทพบุตรวัดคลองเจ้า (หมายเลข 3), สนับสนุนเงินรางวัล 5,000 บาท ให้แก่ผู้รับตำแหน่งขวัญใจมาสเตอร์พีชฝ่ายชาย (หมายเลข 9)

บัตรกำนัลเพื่อดูแลผิวพรรณ มูลค่า 50,000 บาท แก่ผู้รับตำแหน่งชนะเลิศธิดาวัดคลองเจ้า (หมายเลข 17)  และเงินรางวัล 5,000 บาท แก่ผู้รับตำแหน่งขวัญใจมาสเตอร์พีชฝ่ายหญิง (หมายเลข 22)

ยังความปลาบปลื้ม ภาคภูมิใจ เสมือนเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้เข้าประกวดที่ได้รับมอบรางวัลจาก รพ.มาสเตอร์พีช ทุกคน