บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ บริจาคอุปกรณ์สำนักงานแก่วัดสวนแก้ว

บริจาคอุปกรณ์สำนักงานแก่วัดสวนแก้ว

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรชั้นนำของไทยเป็นผู้แทน บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) บริจาคทรัพย์สินอุปกรณ์สำนักงาน ประเภทชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 86 ชุด ให้กับวัดสวนแก้ว เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะต่อไป โดย นายสิทธิไชย โพดาพล ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวัดสวนแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ