‘รพ.มาสเตอร์พีช’ จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมครบวงจรชั้นนำของไทย จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช 

ทั้งนี้โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานการบริการ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์ ให้สามารถควบคุมคุณภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ไปพร้อมๆ กัน ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญด้านการแก้ไขปรับโครงสร้างหน้า New Face Center และ Face Design Center หนึ่งในคณะแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ให้การต้อนรับทีมจาก บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางสาวสุจิตรา พันทวี Business Development Manager Neurosurgery & Power Systems พร้อมคณะ นำโปรเจกต์ PS-Scan เข้ามาดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ Aesculap Power Systems ที่ใช้ในห้องผ่าตัด 

ซึ่ง PS-Scan จะทำหน้าที่ตรวจเช็ก พร้อมประเมินพื้นฐานขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงการสังเกตการใช้งานในห้องผ่าตัด การวิเคราะห์น้ำและน้ำยาต่างๆ ในการทำความสะอาด การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาที่ปลอดเชื้อ

ทั้งนี้ MASTER จัดอบรมการใช้เครื่องมือชนิดที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือแพทย์และการดูแลรักษาทำความสะอาดอย่างถูกต้อง โดยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ เป็นเครื่องมือเซตผ่าตัดกระดูกใบหน้า Aesculap Power Systems สำหรับใช้ในหัตถการยุบโหนกตัดกราม อาทิ เครื่องมือกรอ, ใบเลื่อย เป็นต้น 

เนื่องจากเครื่องมือแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมทำให้ปราศจากเชื้อ รวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออีกด้วย เพราะฉะนั้นบุคลากรผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน