รพ.มาสเตอร์พีช ร่วมงาน ‘Cambodia Health and Beauty Expo 2023’ ที่กัมพูชา

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนาม โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เข้าร่วมงานและออกบูธ ‘Cambodia Health and Beauty Expo 2023’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ Diamond Island Convention and Exhibition Center กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีทีมฝ่ายการตลาดต่างประเทศของโรงพยาบาล เมธัส พุกมะหะหมัด ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ และ ธิติฏฐ์ ศิริศรีมังกร หัวหน้าโครงการตลาดต่างประเทศ เป็นตัวแทนพบปะลูกค้าด้านศัลยกรรความงามในกัมพูชา
งาน Cambodia Health And Beauty Expo 2023 เป็นงานมหกรรมด้านสุขภาพและความงามครั้งใหญ่ที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักธุรกิจและคู่ค้าในประเทศกัมพูชา ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายธุรกิจให้เติบโตในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น