เสริมความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ด้วยรางวัลการันตีระดับสากล

เสริมความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ด้วยรางวัลการันตีระดับสากล

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช รับรางวัลรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล จาก AACI (American Accreditation Commission International) และ  ISO 9001:2015 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมเสริมความงามของเมืองไทย

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จํากัด (มหาชน) ในนาม ‘โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช’ ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร นำโดยคุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนรับรางวัลคุณภาพระดับสากล และต้อนรับทีมผู้บริหาร คณะกรรมการรับรองของ AACI เป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล และสร้างความยินดีในความสำเร็จร่วมกันของ Sports Team มาสเตอร์ สไตล์ ทุกคน

ทั้งนี้โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชได้รับรางวัลสำคัญ 2 รางวัล จาก AACI (American Accreditation Commission International) รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล และ ISO9001:2015

AACI เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่ให้บริการ ทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน ห้องผ่าตัดและเครื่องมือได้มาตรฐาน บุคลาการ (แพทย์ พยาบาล พนักงาน ฯลฯ) ตลอดจนด้านการให้บริการ เช่น การให้คำปรึกษา การรักษา การจ่ายยา และการดูแลหลังการรักษา (การติดตามผล) มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้นโปรแกรม AACI จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ยืนยันความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยเป็นมาตรฐานรับรององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตอกย้ำความเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และต้องการยกระดับศักยภาพการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า บุคลากร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป