MASTER มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Executive Function Management รุ่น 1

“คนเราเมื่ออายุถึง 5 ขวบ ทักษะ Executive Function Management จะหยุดพัฒนา แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถพัฒนาได้ตลอดผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง” คือคำพูดของ หมอเส-นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล Group CEO MASTER เป็นผู้เริ่มคิดค้นโปรเจ็กต์ Executive Function  Management ( EF Hospital )

ด้วยการขับเคลื่อนทั้งหมอเส พร้อมด้วย คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ร่วมกับทีม PDC และทีม Discipline ของ MASTER  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาความสามารถการทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตของ Sports Team MASTER โดยคุณดาวได้ร่วมให้คำปรึกษา ปรับสูตรยา ประเมินแก้ไขให้ตรงตามโรค และติดตามผล เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (โรคในที่นี้หมายถึงข้อด้อยของแต่ละบุคคล)

EF หรือ Executive Function Management ของ EF Hospital เป็นหลักสูตรการบริหารจัดการตนเอง ใช้กระบวนการที่มีเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เป็นทักษะที่ทุกคนต้องใช้และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิต ซึ่งมนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF แต่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านใบสั่งยาที่คิดค้นสูตรจ่ายยาของโรคทั้งหมด 14 โรค โดยแต่ละคนจะมีข้อด้อยของตัวเอง เปรียบเสมือนว่าเป็นโรคโรคหนึ่ง อาทิ ไม่กล้าเผชิญหน้า บางคนกลัวโง่ บางคนไม่ Working Efficiency บางคนเป็นผู้ช่วยที่ถูกลืม เป็นต้น

ซึ่งใบสั่งยาดังกล่าวจะเน้นการนำปรัชญาการบริหารงานของ MASTER อาทิ 7 Habits, Trust, 4ER, MBTI, Crucial Conversation,  Soft Skills, Framework ฯลฯ พร้อมทั้งปรับ Mindset ให้ทำงานอย่าง Proactive ใช้เป็นตัวยาให้ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมหรือ Behavior เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สู่การเป็น Management ที่มีศักยภาพในการทำงานกับ MASTER  

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Executive Function Management (EF Hospital) รุ่น 1 ได้แก่

เป็นที่ประจักษ์แล้วจากการผ่านหลักสูตร Executive Function Management ในรุ่นที่ 1 จำนวน 10 ท่าน สามารถสร้างโรลโมเดลองค์กร ด้วยการเพิ่มทักษะการพัฒนาตัวเอง ที่ช่วยสร้างความสุขทั้งมิติในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งแต่ละคนใน Sports Team MASTER ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในอนาคต