MASTER ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยสังคม ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

เริ่มต้นกิจกรรม “MASTER ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ซึ่งร่วมกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายให้ผู้บริหารและพนักงานบริจาคโลหิตเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต นำโดย คุณดาว-ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MASTER อาทิ คุณอ้น-ภูวนาถ แจ้งแจ่มญาณ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสำนักบริหาร หมอหน่อง-นพ.พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด คุณมินนี่-เพียงขวัญ ไพรอังกูรผู้อำนวยการฝ่ายขาย คุณหมู-สุมณา วัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คุณต่อ-เอกชยา สุขศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความยั่งยืน คุณเปา-ภัทราณี วีระภาคย์การุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณนิค- ศุภณัฐ สินบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์และการลงทุน คุณธีร์-ธีร์ โชติเทวชพ ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพนักงาน MASTER เข้าร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันอย่างคับคั่ง ณ โถงรับรองชั้น 1 อาคาร 3

คุณดาว-ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER กล่าวว่า ปี 2567 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เริ่มโครงการบริจาคโลหิต จึงได้ตั้งปณิธานพร้อมปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงาน MASTER ยึดมั่นทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” อย่างมีคุณค่า ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ ตลอดจนสร้างให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

การจัดโครงการบริจาคโลหิตจัดขึ้นทุก 3 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิต มอบให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ MASTER มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 123 ราย และผู้บริจาคไม่ได้ 30 ราย และได้ปริมาณโลหิตบริจาครวม 55,530 ซีซี โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสภากาชาดไทยเป็นผู้รับบริจาคโลหิต