‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซีจีน-พม่า จัดอบรมให้ข้อมูลหัตถการและเครื่องมือแพทย์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีนและพม่า ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China & Myanmar 2023’ จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยมีคุณเมธัส พุกมะหะหมัด ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ และทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อเข้าสู่ช่วงพิธีการ คุณวริญรดา จันทร์นาค ผู้ช่วยหัวหน้าทีมการตลาดต่างประเทศ  รับหน้าที่พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จํากัด (มหาชน)(MASTER) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน Open House Partner Agency China & Myanmar อย่างเป็นทางการ

โดยคุณดาว – ลภัสรดา ขึ้นกล่าวต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีนและพม่า แบบเป็นกันเอง พร้อมเล่าถึงความสำเร็จของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมรายแรกที่เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ จนประสบผลสำเร็จ ทั้งแผนเพิ่มอาคารและห้องผ่าตัดใหม่​ รองรับการใช้บริการของจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น และการขยายโครงข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจศัลยกรรมความงาม

ต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วงการอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการต่างๆ ผ่านแพทย์ผู้ชำนาญการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ได้แก่ หมอกาย – นพ.ณัฐดนัย ชาวชายโขง แพทย์ประจำศูนย์ดูดไขมัน โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช, หมออิคคิว – พญ.ชลธิชา เชนชีวะชาติ แพทย์สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ประจำในศูนย์หัตถการ Lady Clinic by Masterpiece Hospital

หมอหน่อง – นพ.พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ทีมแพทย์, หมอนุ่น – พญ.กุลธิดา   ลุสวัสดิ์ แพทย์ด้านหัตถการปลูกผมของ  3M Hair Transplant by Masterpiece Hospital

หมอพิ้งกี้ – พญ.ณัฐรดา ประทีป แพทย์ชำนาญการด้านหัตถการปลูกผมของ 3M Hair Transplant by Masterpiece Hospital รวมถึงเป็นแพทย์ชำนาญการด้านดูแลรักษาผิวพรรณ ที่ศูนย์ Skin Master by Masterpiece Hospital และเป็นแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพ (แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย) ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร Sukho Center by Masterpiece Hospital และหมอกัณฑ์ – นพ.กฤษฎี นภาพงษ์แพทย์ผู้ชำนาญด้านศัลยกรรม หนึ่งในคณะแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งวันนี้มาพูดให้ข้อมูลความรู้หัตถการเสริมหน้าอก ในนามของศูนย์ศัลยกรรมหน้าอก โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช                             

หลังจบการนำเสนอข้อมูลจากเหล่าบรรดาทีมแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชแล้ว ได้นำพาร์ตเนอร์และเอเจนซีเดินเยี่ยมชมนวัตกรรมความงามการให้บริการศัลยกรรมแบบครบวงจร ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

และช่วงสุดท้ายจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีนและพม่า เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกีรยติจาก นพ. ชนกร เตือนอารีย์ ผู้อำนวยการสายงานคุณภาพศัลยกรรมทีมแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าว 

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตระหนักถึงมาตรฐานการบริการ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พาร์ทเนอร์และเอเจนซี่ไปพร้อมๆ กัน ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา