MASTER เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซีจีน-พม่า-กัมพูชา จัดบรรยายข้อมูลหัตถการและเครื่องมือแพทย์

MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซีจีน-พม่า-กัมพูชา

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อเข้าสู่ช่วงพิธีการ คุณวริญรดา จันทร์นาค กล่าวเชิญคุณเมธัส พุกมะหะหมัด ผู้อำนวยการการตลาดต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024 อย่างเป็นทางการ  

‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี
‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี

โดยคุณเมธัส ได้บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมรายแรกที่เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการต่างๆ รองรับการให้บริการลูกค้า

 โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตระหนักถึงมาตรฐานการบริการ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พาร์ตเนอร์และเอเจนซีไปพร้อมๆ กัน

‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี
‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี
‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี

‘MASTER’ เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี

หลังจบการนำเสนอข้อมูลแล้ว ทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศได้นำพาร์ตเนอร์และเอเจนซีเดินเยี่ยมชมนวัตกรรมความงามการให้บริการศัลยกรรมแบบครบวงจร ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร Sukho Center by Masterpiece Hospital, ศูนย์สุขภาพเพศชาย Men’s Health by Masterpiece Hospital, ศูนย์หัตถการตา Eyes Center by Masterpiece Hospital, ศูนย์ดูแลรักษาผิวพรรณ Skin Master by Masterpiece Hospital และศูนย์ดูแลเส้นผม 3M Hair Transplant by Masterpiece Hospital


และช่วงสุดท้ายเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นพาร์ตเนอร์และเอเจนซี กับ

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เปิดบ้านต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีน พม่า และกัมพูชา ภายในงาน ‘Open House Partner Agency China x Myanmar x Cambodia 2024’ จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น