MASTER สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่ไทย

MASTER สืบสานประเพณีสงกรานต์

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย เล็งเห็นคุณค่าการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน ด้วยการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ขอพรปีใหม่ไทย” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ให้แก่พนักงาน MASTER ตามแบบไทย นอกจากส่งเสริมให้พนักงาน MASTER ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ยังเป็นการสร้างความสามัคคี กลมเกลียว และสร้างบรรยากาศที่ดี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 บมจ. มาสเตอร์ สไตล์     

กิจกรรมครั้งนี้ นำทีมโดย คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวให้พรเนื่องในวันสงกรานต์  โดยมีคณะผู้บริหารและ Key Person อาทิ คุณเบบ-พิสุจน์ น้ำสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินบัญชี, คุณอ้น-ภูวนาถ แจ้งแจ่มญาณ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสำนักบริหาร, หมอหน่อง-นายแพทย์พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานโรงพยาบาล, คุณปุ๊-ชนินทร์ พานิชพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายการขายและการตลาด เป็นต้น ร่วมนั่งให้พนักงาน MASTER รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ทุกท่านต่างมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งภายในงานอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ น้ำอบ และเสียงเพลงสงกรานต์สร้างความสนุกสนานครื้นเครง

เมื่อพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยในปี 2567 นี่ถือเป็นปีแรกในการฉลองประเพณีสงกรานต์ หลังองค์การยูเนสโกประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

#Masterpiece #Masterstyle #MASTER #สงกรานต์ #ประเพณีไทย