MASTER จัดอบรมซาเทียร์ (Satir) ให้เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น

เริ่มต้นกิจกรรมและการฝึกอบรมในวันนั้นด้วยกระบวนกร คุณศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ และ นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนให้เราคิดถึงต้นไม้ 1 ชนิดที่ชื่นชอบ และชื่นชอบเพราะอะไร เสมือนการนำทางให้ทุกคนได้สำรวจในข้อดีของตนเองผ่านต้นไม้ที่สะท้อนความเป็นตัวตน ได้มองเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนให้ทุกคนจับคู่และเล่าข้อดีเด่นของต้นไม้ที่ว่านั้น (ซึ่งก็คือข้อดีของตนเอง) ให้คู่ของเราฟัง และเมื่อเราเป็นผู้รับฟัง ก็ให้ฟังด้วยความชื่นชมเพื่อนผู้เล่า

หมอเสและคุณดาว 2 ผู้บริหารของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

การอบรม Satir จัดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการตั้งคำถามให้คิด และนำทุกคนดำดิ่งไปรู้จักตนเองใต้ภูเขาน้ำแข็งตาม Satir Model ที่ถูกพัฒนาและคิดค้นโดย Virginia Satir สตรีชาวอเมริกัน โดยเป็นแนวคิดด้านจิตวิทยาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ความเข้าใจตนเอง ให้ความสนใจความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ฉันกับฉัน’ เป็นสำคัญ

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ให้กับ Key Person ของ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช รวมถึงบริษัทในเครือ MASTER Group

Satir ช่วยให้เรายอมรับตัวเองในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% บางครั้งอาจปิดประตูแล้วหนีบมือตัวเอง บางครั้งก็ใช้มีดแล้วมีดบาดโดนนิ้ว บางครั้งอาจมาสายบ้าง มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โกรธก็ให้รู้ว่าโกรธ แต่ต้องควบคุมพฤติกรรมการแสดงความโกรธให้อยู่ในขอบเขตที่ไม่ไปทำร้ายคนอื่น

นอกจากจะเข้าใจตนเองแล้ว ยังทำให้เข้าใจผู้อื่น และสามารถนำมาปรับใช้ในทีมเพื่อการพัฒนาและร่วมเป็น Sports Team ด้วยกัน

Masterpiece #Masterstyle #MASTER #MasterpieceHospital #Satir #SportsTeam