รพ.มาสเตอร์พีช ถือฤกษ์ดี จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม และศาลตายาย ประจำปี 2566

รพ.มาสเตอร์พีช

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนาม รพ.มาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย ถือฤกษ์ดีบวงสรวงพระพรหม และศาลตายาย (พิธีพราหมณ์) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน นำพาความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าให้แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และลูกค้าของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

รพ.มาสเตอร์พีช
รพ.มาสเตอร์พีช

โดยคุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Master News