ปัจจุบันและอนาคต Now & Future MTP Leadership Coaching Training Program
| |

ปัจจุบันและอนาคต Now & Future MTP Leadership Coaching Training Program

“ผมต้องการให้ทุกคนมีความสุข” คือคำพูดของ หมอเส – นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อครั้งตอบคำถามถึง…อะไรทำให้คุณหมอนำการโค้ชซึ่งเป็น Soft Skill เข้ามาใช้ใน MTP ซึ่งหลักสูตร MTP Leadership Coaching Training Program เกิดขึ้นจากการต่อยอดการโค้ชในองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนโดยคุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน หลักสูตร MTP Leadership Coaching Training Program ดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ขออนุมัติตามระบบโค้ชชิ่งระดับสากล ของ ICF และได้รับการออกแบบจากหลักปรัชญาการบริหารงานของ MTP อาทิ 7 Habits, Accountability Level, Right Behavior, Feedback, Crucial Conversation ฯลฯ ที่ผ่านมาเห็นประจักษ์จากการอบรมหลักสูตร MTP…