CEO รพ.มาสเตอร์พีช รับรางวัล TOYP AWARDS 2023 สาขา Medical Innovation จัดโดย JCI Thailand

CEO รพ.มาสเตอร์พีช

หมอเส – นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนาม CEOรพ.มาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย รับรางวัล TOYP AWARDS 2023 สุดยอดผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ สาขา Medical Innovation จัดโดย JCI Thailand หรือ Junior Chamber International องค์กรนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ และดึงศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่ยุวชน ช่วยขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน โดยงานจัดขึ้น ณ ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

CEO รพ.มาสเตอร์พีช
CEO รพ.มาสเตอร์พีช
CEO รพ.มาสเตอร์พีช

เวทีรางวัล TOYP AWARDS 2023 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างอันดี มีประสิทธิภาพโดดเด่น และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน หมอเส – นายแพทย์ระวีวัฒน์ CEO รพ.มาสเตอร์พีช ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับไว้ดังนี้ TOYP AWARDS 2023 สุดยอดผู้นำการขับเคลื่อนทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ สาขา Medical Innovation จัดโดย JCI Thailand

“ทีมแพทย์ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช มุ่งมั่นพัฒนา และผลักดันการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อศัลยกรรมความงาม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้เวลาผ่าตัดน้อยลง การทำให้ผลลัพธ์แผลผ่าตัดเล็กลง การผ่าตัดแล้วสามารถพักฟื้นได้สั้นที่สุด

“ในโลกมีนวัตกรรมหรือสิ่งเกิดขึ้นใหม่จากหลากหลายมิติ หากมองนวัตกรรมทางความคิดของ CEO รพ.มาสเตอร์พีช สะท้อนได้จากการแสดงจุดยืนต่อเนื่องเสมอมา ในการทำศัลยกรรมความงามเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้คนเลือกทำในสถานพยาบาล คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ไร้ผลข้างเคียง ผู้ใช้บริการไม่ต้องกังวลกับปัญหา และลดเคสต์แก้ไขในอนาคตครับ

“ส่วนคำถามว่า สิ่งที่เราส่งเสริมและมีส่วนช่วยผลักดันสังคมและพัฒนาประเทศอย่างไรนั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า นวัตกรรมแนวคิดทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่มองความยั่งยืนของผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ลูกค้าและผู้รับบริการที่มาจากเคสต์แก้ เคสต์ที่เกินความคาดหมาย ให้ฟีดแบกกับทีมว่าการทำให้ดีตั้งแต่ต้น มีส่วนช่วยลดความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางจิตใจ”

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ MASTER NEWS