MASTER ร่วมเป็นพันธมิตร สนับสนุนโครงการประกวดนักวางแผนการตลาดดิจิทัล

Master ร่วมเป็นพันธมิตรประกวดนักวางแผนการตลาด

พี่ดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชียได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร และหนึ่งในกรรมการตัดสินโครงการประกวดนักวางแผนการตลาดดิจิทัล Advertising Mastermind Challenge: AMC

Master นักวางแผนการตลาด
โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

โดยในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นการเปิดห้องประชุมหลากสี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ได้ฟังการบรรยายพิเศษ โดย พี่ดาว มาสเตอร์พีช ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “Exploring the Beauty of Aesthetic and Cosmetic Medical Tourism in Thailand”

ดาว ลภัสรดา Master

โครงการดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบริษัทพันธมิตรได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association), ArokaGo Platform แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพออนไลน์, SITE Thailand สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว, โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece Hospital) และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

Master ร่วมวางแผนการตลาด
Master ประชุมนักการตลาด

จัดการประกวดการแข่งขันการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาการตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการประกวดนักวางแผนโฆษณาการตลาดดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะและฝึกฝนการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่สำคัญต่อการทำงานทางด้านการตลาดดิจิทัลพร้อมทั้งได้เรียนรู้การวางแผนโฆษณาทางการตลาดดิจิทัล และนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและการตัดสินจากคณาจารย์และบริษัทพันธมิตร

สำหรับโครงการ AMC นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลจะได้รับโจทย์จากบริษัทพันธมิตร ซึ่งการบรรยายของพี่ดาวในวันนั้น จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นองค์ความรู้ก่อนลงมือทำจริงผ่านโครงการ พร้อมกันนี้นักศึกษาจะได้ประยุกต์การทำงานจากองค์กรชั้นนำ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะการทำงานก่อนก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจในอนาคต

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Master News