MASTER จัดอบรม “การป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567”

Masterพิธีจัดอบรมซ้อมหนีไฟ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย “จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567” นำทีมโดย คุณสุมณา วัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ MASTER ในฐานะผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน และคุณธีร์ โชติเทวชพ  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และอาคารสถานที่ MASTER ในฐานะรองผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน

พิธีกรจัดอบรม
อบรมการซ้อมหนีไฟ

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นจากเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่ Sport Team MASTER ที่เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตามแบบแผนและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ซ้อมเดินหนีไฟ
รายงานสรุปหนีไฟ
ทีมค้นหา
ผู้อพยบหนีไฟ
ผู้ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้
ถังดับเพลิง
จัดระเบียบซ้อมหนีไฟ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พ้นดับเพลิง

อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือคนไข้และญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายคนไข้พักฟื้นที่นอนพักในโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

กิจกรรมการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงโดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

สาธิตการปิดถังแก๊ส
สอนการดับไฟจากถังแก๊ส
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ซ้อมดับไฟถังแก๊ส

สุดท้ายนี้ MASTER ขอขอบคุณทีมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น นำโดย ส.อ.ประสิทธิ์ ศรีโคกกรวด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร พร้อมทั้งคุณวีรศักดิ์ เงินประเสริฐ และคุณอรรณพ เวชโกศล เจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ที่ให้เกียรติฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของ MASTER ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา 

มอบของแก่วิทยากร
มอบของรางวัล
มอบรางวัลแก่วิทยากร
ทีมซ้อมหนีไฟ
Masterจัดอบรมซ้อมหนีไฟ

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่ MASTERNEWS