บอร์ด “MASTER” อนุมัติตั้ง “คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” นั่งแท่น CEO นำทัพก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทาง

คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ

บอร์ด “MASTER” อนุมัติตั้ง ลภัสรดา เลิศภานุโรจ นั่งแท่น CEO นำทัพก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทาง

คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่ MASTERNEWS