มาสเตอร์ คว้า Outstanding Award สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยจากเวที THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024

รางวัล Outstanding Award

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ รับมอบรางวัล OUTSTANDING AWARD จากเวที THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 จัดโดย นิตยสารบิสสิเนส พลัส (BUSINESS+)  โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความโดดเด่น และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจศัลยกรรมความงาม เพื่อก้าวสู่ Specialty Hospital ของภูมิภาคเอเชีย

คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO
คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO
คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO
คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ชั้นนำของไทยและเอเชีย ร่วมงานเวทีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises โดยปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 20 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 13 รางวัลโดยสาขา Outstanding Award มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งานมอบรางวัลในวันนี้นับเป็นปีที่ 12 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises  : ก้าวสู่อนาคตขององค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความชาญฉลาดและความก้าวหน้าของ AI ย่อมจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง และการปฏิวัติการทำงานในด้านต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหารและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ และในปี 2567 นี้ เราเองต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และทุกท่านในที่นี้คือผู้ที่สามารถฝ่าฝันทุกอุปสรรคในปีที่ผ่านมาได้จนเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้จะเป็นอีกรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร”

สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024”  ประเภทอุตสาหกรรม 7 แบรนด์ ประเภทความเป็นเลิศด้านต่างๆ แบรนด์ 11 แบรนด์ โดยรางวัล OUTSTANDING AWARD ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีให้กับมาสเตอร์ และเครือ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO

“ขอบคุณกรรมการผู้ร่วมพิจารณา ขอบคุณนิตยสารบิสสิเนสพลัส โดย บมจ. เออาร์ไอพี และม.หอการค้าไทย เจ้าภาพร่วม THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 ที่เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับ มาสเตอร์ และทุกๆ แบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีในปีนี้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกองค์กร เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคตตามเป้าประสงค์ของเวทีรางวัลทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะ”

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมที่นี่ Master News